Privacy verklaring

 

Dit is de privacyverklaring van BonBox B.V. (hierna te noemen “BonBox”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres De Huchtstraat 39, Almere. BonBox is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63714795. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in het kader van onze bedrijfsvoering. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u een bestelling bij ons plaatst of onze website www.mijnbonbox.nl (de “Website”) bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

 

 

Gegevens die wij van u ontvangen

Wij verzamelen de volgende gegevens over u, die door u of een derde aan ons worden verstrekt:

  1. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een BonBox account
  2. Profiel-informatie die u verstrekt via uw account
  3. Betaalgegevens, adresgegevens en andere informatie die wij nodig hebben om bestellingen te verwerken
  4. Communicatie met BonBox
  5. Foto's en teksten

Deze gegevens gebruiken wij om uw account aan te maken en u van dat account gebruik te kunnen laten maken. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om bestellingen van onze producten te verwerken en eventuele vragen over bestellingen of onze producten te kunnen beantwoorden. Deze verwerkingen vinden zodoende plaats om onze overeenkomst met u, uit te voeren, of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van een derde die u een geschenk wil sturen. Als u nalaat om de bovengenoemde gegevens te verstrekken, kunnen wij u niet of minder goed van dienst zijn.

 

Log file informatie 

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken. Deze verwerkingen vinden plaats met het oog op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.

 

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser. Deze verwerkingen vinden plaats met het oog op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.

 

Marketing

BonBox gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren.  Google tag manager en Facebook Pixel.

 

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zichzelf hiervoor in te schrijven. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven, kunt u zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar u zich hebt aangemeld. Deze verwerkingen vinden zodoende plaats om onze overeenkomst met u uit te voeren.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld? 

Wij zullen uw persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken. Wij maken ten behoeve van onze bedrijfsvoering gebruik van de diensten van derde partijen. In sommige gevallen zullen wij aan die partijen uw persoonsgegevens verstrekken. Wij zullen echter nooit méér gegevens aan die derden verstrekken dan zij nodig hebben om onze opdrachten te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van dergelijke derden zijn bijvoorbeeld leveranciers, onderaannemers en postbezorgingsdiensten. Daarnaast kunnen we wettelijk verplicht zijn om gegevens aan derden te verstrekken, zoals een overheidsinstantie of de rechtbank.  

 

Zeggenschapswijziging

Wanneer BonBox, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze privacyverklaring moeten opvolgen.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Beveiliging en veiligheid 

BonBox heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, BonBox kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en BonBox. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt, onder meer door het gebruik van standaardcontractbepalingen.

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart BonBox persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, bezwaar wil maken tegen de verwerking, de verwerking wilt laten beperken of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met BonBox door een e-mail te sturen naar info@mijnbonbox.nl of een brief sturen aan:

BonBox B.V.
De Huchtstraat 39
1327 EC , Almere

 

U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

BonBox kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring  aanpassen of updaten. De laatste wijziging dateert van 5 maart 2021.

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met BonBox door een e-mail te sturen naar info@mijnbonbox.nl.